۱۶ شهریور ۱۳۹۶

تحمیل کلیشه‌های جنسیتی، یکی از خشونت‌های اعمال شده

به طور مثال تعاریف کلیشه‌ای برای رفتارها و طرز فکر یک زن که در جامعه وجود دارد. در صورتی که خیلی از این رفتارها و طرز فکرها رو من هرگز نداشتم.
۳ مرداد ۱۳۹۶

اگر سیندرلا مرد بود! …

آیا حاضریم چنین کتابی را برای پسربچه‌های خود بخوانیم؟  پس چرا به خورد دخترانمان می‌دهیم؟
۳ مرداد ۱۳۹۶

روایت یک مددکار اجتماعی پیرامون خشونت خانگی علیه زنان در کردستان (۷)

تفاوت میان فرزندان پسر و دختر با تولد نوه­ های پسری و دختری نیز به اشکال متفاوت خشونت علیه زن را به عرصه نمایش می­گذارد.
۳۱ تیر ۱۳۹۶

کادوی ولنتاین

رد پای نقش‌های جنسیت‌زده‌ای که جامعه به ما زن‌ها تحمیل می‌کنه انقدر عمیق و پررنگه که حتی تو خونه‌های ماهایی که در حال مبارزه با این نابرابری هستیم هم دیده می‌شه
۱۹ خرداد ۱۳۹۶

روایت یک مددکار اجتماعی پیرامون «خشونت خانگی علیه زنان» در کردستان (۵)

تأکید صرف بر خصوصیات جسمانی خاص و صفات روانی- اجتماعی متمایز و ممانعت از رشد زنان و ستاندن تحرک اجتماعی و نگهداشت آنان در جایگاه ارزش‌های سنتی و ناپویا، یکی از اشکال خشونت علیه زنان است