۱ دی ۱۳۹۶

شوهرم زنی جوان را صیغه کرده است…

روایت‌های کوتاه از خشونت خانگی،‌ تهران
۱۶ شهریور ۱۳۹۶

حالا زن برای دادن خرج زن دوم هم کتک می‌خورد

دایی‌ام را می‌بینم، می‌گوید مرد زن را هل داده، سرش به زمین خورده و مرده.
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آره من قلبم پاک بود…

دختره بهش می‌گفت تو مثل مادرمی و به شوهرش هم می‌گفت بابا. دختره کم سن و سال بود، فقیر بود، بابا نداشت. هم‌بازی دخترش بود. به سن دخترش بود با هم فرار کردند رفتند روستای دیگر.