۱۲ آذر ۱۳۹۶

زندگی را ادامه می‌دهند…/ مریم رحمانی و سارا صحرانوردفرد

تحلیل محتوای کمّی و کیفی روایت‌های رسیده به کارزار منع خشونت خانوادگی
۳۱ تیر ۱۳۹۶

این اضطراب میوه خشونتی است که از کودکی شاهدش بودم

حالا هر سه ما، هریک به نحوی، در حال مبارزه با آنیم. سالهاست در تلاشیم آسیب‌های ناشی از خشونت را از تنمان پاک کنیم.