۱۶ شهریور ۱۳۹۶

حالا زن برای دادن خرج زن دوم هم کتک می‌خورد

دایی‌ام را می‌بینم، می‌گوید مرد زن را هل داده، سرش به زمین خورده و مرده.
۳ مرداد ۱۳۹۶

داستان سیما؛ اگه اجبار نبود، الان هم اون زنده بود و…

یک سال از ازدواجمون گذشته بود که اون شب لعنتی رسید، باز هم دعوا و باز هم کتک‌کاری.