۵ مهر ۱۳۹۶

پدرم به خاطر کار زیادش اجازه نداد من به مدرسه برم

فصل مدرسه‌ها تموم شده بود و من کلاس پنجم ابتدایی رو تموم کرده بودم و حالا باید منتظر می‌موندم تا پدرم اجازه بده برای ادامه تحصیل […]
۵ مهر ۱۳۹۶

انیمیشن دو دختر

انیمیشن «قصه دو دختر» تصویر می‌کند میزان دسترسی به منابع آموزشی، سلامت و پول چگونه زندگی دودختر هم سن را به مسیرهای کاملا متفاوت می‌کشاند.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تمام خشونت‌های گذشته را همراه خشونت‌های جدید تجربه می‌کند

در سن کودکی فقط برای رهایی از محیط پیرامون تصمیم به ازدواج گرفت