۳ مرداد ۱۳۹۶

زهرا کاملا تنهاست

از ترس آنکه همان سقف بالای سرش را از دست ندهد سکوت می‌کند.
۳۱ تیر ۱۳۹۶

گفت مامان باید برای جنازه‌ام بیای!

شوهرش زن داشت و قرار بود زنش را طلاق بده. منم گفتم اگه زنت را طلاق بدی من هم دخترم را بهت می‌دم.