۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نه من و نه بچه‌ها هیچ‌کدام سواد نداریم

شوهرم به من و بچه‌ها پول نمی‌داد. حتی حاضر نبود پول مدرسه رفتن بچه‌ها را بدهد و آن‌ها به مدرسه نرفتند.