۱۶ شهریور ۱۳۹۶

بعد از دو سال زندگی مشترک، سرطان سینه گرفتم

بعد از دو سال زندگی مشترک، سرطان سینه گرفتم. تمام مدت تحت درمان بودم.
۲۹ خرداد ۱۳۹۶

تمام جوانیم طعمه بودم

من در خانواده‌ای با وضع مالی متوسط به دنیا آمدم در سن 13 سالگی پدرم فوت کرد و به میل خودم با پسرعمویم ازدواج کردم. مادرم سخت مخالف ازدواج من بود چون پدرشوهرم برای زندگی با مادرم نقشه‌هایی داشت نه از باب علاقه بلکه برای رسیدن به ارثی که پدرم از خود برای ما گذاشته بود،
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرد از نظر ظاهری موجه بود

بعد از گذشت سه سال که مریم با تنی خسته از رابطه‌ی خود بیرون آمده بود و به گذشته‌ی خود می‌نگریست می‌دید که با چه میزانی از عدم اعتماد به نفس روبروست.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

همبستری با او همیشه برایم دردناک بوده

همیشه همبستر شدن باهاش برام تجربه‌ی بدی بود و به محض تمام شدن کارش، بلافاصله پی کار خود می‌رفت.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

چون کوچک بودم نمی‌توانستم از خودم دفاع کنم

متاسفانه از طریق برادرم در بچگی مورد خشونت جسمی و روحی قرار گرفتم. در زمان قدیم برادر بزرگ‌تر از طرف پدر و مادر وکیل بود و […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

بازتولید چرخه‌ای معیوب در چند نسل

چرخه‌های خشونت لعنتی کی می‌خواهند از کار بیفتند؟ وقتی آموزشی نیست که به زنان بیاموزد؛ آنها دست‌آموز و عروسک مردان نیستند.