۱۶ شهریور ۱۳۹۶

۱۳ ساله بودم که به زور خانواده ازدواج کردم

روایت ارسالی از ورامین به کارزار منع خشونت خانوادگی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نه من و نه بچه‌ها هیچ‌کدام سواد نداریم

شوهرم به من و بچه‌ها پول نمی‌داد. حتی حاضر نبود پول مدرسه رفتن بچه‌ها را بدهد و آن‌ها به مدرسه نرفتند.