بە عنوان کسی کە بە خاطر آبروداری تمام عمرسکوت کردم پشیمانم
۲ آبان ۱۳۹۶
اجازه تحصیل را به پسرش نمیدهد
۹ آبان ۱۳۹۶

پدر برای پرداخت مبلغ اندکی پول به شدت لیلا را تحقیر می‌کرد

لیلا بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی، با جستجوی بسیار نتوانست کار مرتبط با رشته خود را پیدا کند و حتی کار پایین‌تر از رشته خود را هم نتوانست پیدا کند و در خانواده از طرف پدر تحت فشار مالی بود، به طوری که پدر علنا عدم ازدواج و عدم استقلال مالی لیلا را جلوی لیلا و پشت سر او در حضور دیگر افراد خانواده به صورت شکایت مطرح می‌کرد.
[لیلا] عاقبت به خاطر نجات از تحقیر پدر، کاری در شرکتی بسیار دور از خانه پیدا کرد که ۷ ماه حقوقش را پرداخت نکردند، که بعد از شکایت به اداره کار و بعد از ۹ ماه توانست حقوق خود را از طریق اجراییه دادگستری بگیرد.
پدر خانواده به بهانه بی‌پولی لیلا را در حل این مشکل یاری نمی‌کرد و با تحقیر پشت سر لیلا، پیش بقیه افراد خانواده، از بی‌کاری لیلا می‌گفت.
لیلا در شرکت دیگری کار پیدا کرد که بعد از تحمل ۴ ماه عدم پرداخت حقوق، شرکت تعطیل شد و پدر برای پرداخت مبلغ اندکی پول به شدت لیلا را تحقیر می‌کرد و فحش می‌داد.

روایت ارسال شده از #کرج به کارزار منع خشونت خانوادگی

#خشونت_کلامی #خشونت_روانی #خشونت_اقتصادی

@pdvcir

👈🏽 شما می‎توانید تجربیات خود از #خشونت_خانوادگی را به صورت حضوری، یا از طریق ایمیل pdvc.ir@gmail.com یا ادمین کانال تلگرام کارزار @pdvci به دستمان برسانید یا آنها را با #کارزار_منع_خشونت_خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید.

-->