بچه‌ها تا منو با ماسک دیدن گفتن خانم چی شده؟
۵ مهر ۱۳۹۶
آزار جسمی قابل دیدن و اثباته ولی آزار روحی چی؟
۵ مهر ۱۳۹۶

انیمیشن دو دختر

انیمیشن «قصه دو دختر» تصویر می‌کند میزان دسترسی به منابع آموزشی، سلامت و پول چگونه زندگی دودختر هم سن را به مسیرهای کاملا متفاوت می‌کشاند.

-->