وقتی خشونت از نوع نرم باشد چه؟
۳ مرداد ۱۳۹۶
همیشه در معرض خشونت کلامی و تهدیدهای همسرم هستم
۳ مرداد ۱۳۹۶

واقعیت‌های خانگی، انیمیشنی درباره خشونت خانگی

با پیوستن به کارزار منع خشونت خانوادگی خواستار تصویب قانونی برای حمایت از زنان خشونت دیده و امکان نگهداری آنها در پناهگاه‌های امن باشیم.

-->