سعی می‌کنم دوباره بایستم
۳۱ تیر ۱۳۹۶
روایت یک مددکار اجتماعی از خشونت خانگی علیه زنان در کردستان (۶)
۳ مرداد ۱۳۹۶

من نجات‌یافته‌ی خشونت خانگی هستم

در این فیلم ۱۳ بازمانده‌ی خشونت خانگی روایت خود را می‌گویند.

-->